E-tjänster

Här hittar du de e-tjänster som Skaraborgs Kommunalförbund erbjuder. Förutom e-tjänster hittar du även funktionen Mina Sidor där kopior på dina inskickade handlingar och meddelanden återfinns. Denna funktion når du genom inloggning med BankID eller mobilt BankID.

I den här tjänsten kan du välja om du vill logga in med E-legitimation eller ej Ansökan om inackorderingstillägg
Här kan du ansöka om inackorderingstillägg för gymnasieelev som studerar på annan ort och är inackorderad på orten.

I den här tjänsten kan du välja om du vill logga in med E-legitimation eller ej Rapportering om studieavbrott från gymnasieskola / Rapportering till hemkommun
Här rapporterar du avbrott för elev från gymnasiestudier

Den här e-tjänsten kräver e-legitimation och kan ej användas utan t.ex. Bank-ID Projektansökan Delregionala Utvecklingsmedel
Ansökan om projektmedel för utvecklingsprojekt inom Regional Utveckling. 

Den här e-tjänsten kräver e-legitimation och kan ej användas utan t.ex. Bank-ID Lägesrapport/slutrapportering och Rekvirering av pågående delregionala utvecklingsprojekt
Lägesrapport- och slutredovisning av Delregionala Utvecklingsprojekt samt rekvisition av projektmedel.