Vår verksamhet

Vår verksamhet

I det gemensamma utvecklingsarbete för Skaraborg har arbetet i förbundets strukturerats i tre utvecklingsområden: Regional utveckling, Kunskapsutveckling och Välfärdsutveckling. 

Förbundet skall särskilt verka inom områdena Tillväxt och utveckling, Verksamhetsstöd och intressebevakning samt driva Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom dessa två områden.

 


Du kan läsa mer om förbundets organisation och mål i verksamhetsplan 2024.