Bilder från Skaraborgsdagen bild1Bilder från Skaraborgsdagen bild2Bilder från Skaraborgsdagen bild3Bilder från Skaraborgsdagen bild4Bilder från Skaraborgsdagen bild5Bilder från Skaraborgsdagen bild6Bilder från Skaraborgsdagen bild7Bilder från Skaraborgsdagen bild8Bilder från Skaraborgsdagen bild9Bilder från Skaraborgsdagen bild10Bilder från Skaraborgsdagen bild11Bilder från Skaraborgsdagen bild12Bilder från Skaraborgsdagen bild13

Skaraborgsdagen 2022

Varje år samlas beslutsfattare från offentlig sektor och näringslivet till en mötesplats som vi kallar Skaraborgsdagen.2021 skulle dagen hållits för femte gången, men med anledning av Covid19 kunde vi då inte genomföra arrangemanget.

Den 21 april samlades vi återigen för den femte Skaraborgsdagen med temat Skaraborgs möjligheter.

Skaraborgsdagen som kommit att bli en tradition, samlade beslutsfattare inom offentlig och privat sektor under en heldag i Vara konserthus. Samtliga 15 kommuner i Skaraborg var representerade på dagen. 

Dagen inleddes av Skaraborgs kommunalförbunds ordförande Katarina Jonsson och 1:e vice ordförande Jonas Sundström.

Årets tema, Skaraborgs möjligheter, hade siktet inställt på framtiden och de möjligheter och utmaningar vi har som bor och verkar i Skaraborg. På scenen fanns under dagen bland annat Skövde Energis VD Sammy Tanhua, Erik Ljungberg som är marknads och kommunikationsdirektör Swedbank, Överste Malin Persson från F7, Marcus Nohlberg som är Docent i cybersäkerhet, Sofia Karlsson som är ordförande LRF, Ljusgårdas VD Andreas Wilhelmsson och föreläsaren Svante Randlert.

Moderator för dagen var Karin Klingenstierna.

Vilket engagemang och driv som dagen bjöd på – Skaraborgs framtid är en gemensam kraftsamling och Skaraborgsdagen är ett bevis på detta.