Ordförandeklubba på bord

Politik & Styrning


Förbundet är en intresse- och samverkansorganisation för Skaraborgs 15 kommuner.  Ändamålet är att tillvarata medlemskommunernas intressen och främja deras samverkan. Syftet ska vara att stärka Skaraborg och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Förbundet skall särskilt verka inom följande områden:

  • Tillväxt- och utvecklingsfrågor
  • Verksamhetsstöd och intressebevakning
  • Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.


Förbundet ska vara en plattform för samarbete där kommunerna kan bli mer effektiva.
Förbundet ska arbeta med omvärldsbevakning samt tydligt företräda kommunerna i samverkansarbetet med andra regionala organ.

Generellt gäller att förbundet ska vara remissorgan tillsammans med eller i stället för medlemskommunerna. Likaså ska förbundet vara aktivt i kontakterna med grannregioner och län för att säkerställa samverkansmöjligheter.

Kommunalförbund är en offentlig organisation och omfattas i stort sett av samma regler som övrig kommunal verksamhet. Regler för kommunalförbund finns i kommunallagen. Förbundet styrs av en direktion som består av representanter från de 15 ingående kommunerna.

Våra medlemskommuner är Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.  

Våra bolag

Skaraborgs Kommunalförbund är delägare i två bolag, Gryning Vård AB och Mediapoolen Västra Götaland AB.

Gryning Vård AB är en vårdorganisation inom hem för Vård eller Boende (HVB). Tillsammans omfattar verksamheten cirka 300 vårdplatser inom institutionsvård och familjehemsvård.

Mediapoolen Västra Götaland AB har ansvar för distribution av AV-media till 37 kommuner i Västra Götaland och är en serviceresurs inom media-, IT- och teknikområdet.

Du hittar mer information om bolagen under länkar.

I menyn kan du läsa mer om hur förbundets organisation ser ut och fungerar.