Skaraborgsdagen

Skaraborgsdagen

Den 30 januari 2025 samlas återigen beslutsfattare från näringslivet, offentlig sektor och akademin för att skapa samverkan och diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter för vårt växande Skaraborg. 

Programet har som ambition att visa på möjligheterna i Skaraborg både nu och i framtiden, ge plats för möten, kontaktskapande och samtal samt inspirera och sprida kunskap. Program kommer skickas ut och publiceras här under hösten 2024.