Kunskapsutveckling

Kunskapsutveckling

I Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg är samverkan det centrala, innebärande att samverkansstrukturen inom utbildningssystemet ska göra det möjligt att på ett effektfullt sätt möta förändrade behov, både vad gäller innehåll och kapacitet. Strategin utgår från Kommunalförbundets förbundsordning och betonar tillitsfull samverkan mellan kommuner och andra aktörer. 

Kunskapsbank gemensam för Västra Götaland: Fullföljda studier

Glad elev i klassrum

Praktik och våra college

Antagning till gymnasiet

Nyheter