Fyra glada elever på tekinkcollege

Teknikcollege

En samverkan mellan olika utbildningsanordnare, näringsliv och kommuner.

Teknikcollege Skaraborg innefattar 5 lokala college; Falköping, Lidköping, Vara, Mariestad och Skövde. De teknik-och industritekniska utbildningarna på dessa orter är certifierade samt VUX-utbildningen CNC vid Lärcenter i Falköping.

Eleverna som går på teknikcollegecertifierade utbildningar kommer från alla Skaraborgs kommuner. Samverkansavtalet gör att elever söker och blir förstahandsmottagna hos alla utbildningsanordnare. Till friskolorna (Volvogymnasiet och Lichron) vet vi att elever från hela Skaraborg söker.

Teknikcollegeutbildade elever är en tillväxtfaktor i hela regionen och deras kompetens efterfrågas av näringslivet, oavsett om de gått en yrkesutbildning och snabbt kommer i arbete eller om de studerar vidare för att sedan anställas med en högre utbildning. Kostnaden för Teknikcollege Skaraborg bör därför fördelas efter invånarantal mellan samtliga kommuner i Skaraborg.

Nationellt

På nationell nivå finns föreningen Teknikcollege Sverige som består av parterna inom Industrirådet. Föreningen ansvarar för kvalitetskriterierna och genomför certifieringar. Syftet med föreningen är att ta till vara och främja Industrirådets och de certifierade regionernas gemensamma intressen samt att koordinera regionernas arbete med Teknikcollege. Mer information om Teknikcollege Skaraborg finns till höger på sidan.