Ung kvinna med ryggsäck går i allé

Satsning för ökad psykisk hälsa: Det syns inte

Under 2024 deltar tio skolor/verksamheter i en satsning för att stärka den psykiska hälsan bland unga. Satsningen ger tillgång till lärverktyget Det syns inte.

Satsningen innebär att skolorna får tillgång till det forskningsbaserade lärverktyget Det syns inte framtaget av den ideella organisationen Arts & Hearts. Målsättningen är att öka elevernas kunskaper om vad som kan främja psykisk hälsa och ge dem verktyg för att långsiktigt hantera livets naturliga upp- och nedgångar.

Syftet med satsningen är att öka den psykiska hälsan hos unga, men också att skapa förutsättningar för fullföljda studier. Att klara sina studier är en viktig faktor för att inte hamna i utanförskap längre fram i livet.

Utöver att lärverktyget används på skoltid kommer föreläsningar för vårdnadshavare och beslutsfattare att hållas. Kommungemensamma träffar för erfarenhetsutbyte ska också genomföras. Högskolan i Skövde kommer att följa och utvärdera effekterna av satsningen.

Utgångspunkt för initiativet: Hur mår unga?

Towa och Emilia är unga kommunutvecklare. De har pratat med andra unga och skrivit ett tal som belyser hur unga mår och vad de upplever som stressande och pressande i sin vardag. 

Deltagare

Alla högstadie- och gymnasieskolor samt KAA-verksamheter i Skaraborg har fått lämna in intresseanmälningar om att vara med i satsningen. Sju kommuner och tio skolor/verksamheter är hittills med i satsningen:

  • Nossebroskolan 6-9, Essunga kommun
  • Nya Centralskolan åk 7-9, Grästorp
  • Broholmsskolan åk 7-9, Lidköping
  • De la Gardiegymnasiet, Lidköping
  • Vadsbogymnasiet, Mariestad
  • Introduktionsprogrammet samt Kommunala aktivitetsansvaret, Tibro
  • Kommunala aktivitetsansvaret, Tidaholm
  • Centralskolan åk 7-9, Töreboda
  • Kanalskolan, introduktionsprogrammet, Töreboda
  • Uddetorpsskolan, Västra Götalandsregionen

 

Kontaktpersoner inom satsningen 

Vid övergripande frågor om den skaraborgsgemensamma satsningen, kontakta Susanne Sandgren, susanne.sandgren@skaraborg.se

Vid frågor gällande utvärdering och forskning kontakta Margaretha Larsson, margaretha.larsson@his.se

Vid frågor gällande lärverktyget ”Det syns inte” kontakta Anni Grosse, anni@artsandharts.se

Samarbete och finansiering

Satsningen är ett samarbete mellan Skaraborgs kommuner genom Skaraborgs kommunalförbund, Delregional nämnd östra, Enhet Folkhälsa och social hållbarhet i Västra Götalandsregionen, Högskolan i Skövde och den ideella föreningen Arts & Hearts.

Delregional nämnd Östra finansierar verksamheternas tillgång till lärverktyget. Skaraborgsinstitutet och Majblomman finansierar forskningsstudien.

Logotyp Västra Götalandsregionen   Logotyp Högskolan i Skövde
     
logotyp kraftsamling fullfölda studier   Logotyp det syns inte