IKE & KAA

IKE Skaraborg databasen genererar ekonomiska underlag för utbetalning av interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor från kommunerna.

IKE används också för planering och uppföljning på lokal och regional nivå. I databasen går det till exempel att följa elevernas placeringar och rörelser inom gymnasiet. Kommunerna använder även IKE som ett verktyg för att fullgöra det kommunala aktivitetsansvaret gentemot de elever som är aktuella för insatser.

Utbildning Skaraborgs antagningskansli ansvarar för drift och administration av IKE som implementerades i september 2014.

Vem gör vad i systemet?

 Systemadministratör:

  • Lägger upp nya huvudmän, skolor och enheter. Lägger in studievägar.
  • Lägger upp nya användare. Tar bort användare. 
  • Gör preliminära, 5:e och 10:e varje månad, och definitiva körningar, 15:e varje månad.
  • För VG-regionens Naturbruksskolor registreras Skaraborgs elever efter att antagningskansliet fått deras antagningsuppgifter.
  • Vara länk mellan IST och användarna när det gäller frågor om systemet.
  • Lägger in gemensamma prislistor.
  • Raderar elever ur systemet, efter att systemet fått uppgift om det.


Ekonom/Administratör i hemkommunen:

  • Lägger in elev som går i annan kommun.

 

Administratör Friskola:

  • Skriver in elever i systemet

 

Administratör kommun utanför Skaraborg:

  • Har titträttighet i systemet. Har kontakt med hemkommunen om elev. 

 

 

För Support eller felanmälan mejla: skaraborgike@skovde.se