Styrelsens mötestider 2019

Styrelsen sammanträder vanligtvis fredagar kl 08.30-12.00, men tiden kan komma att ändras till heldagar under 2019.

Mötestider 2019

22 februari           KS-salen, Skövde stadshus         
28-29 mars          Lunch till Lunch
10 maj                   KS-salen, Skövde stadshus
14 juni                   KS-salen, Skövde stadshus
13 september     KS-salen, Skövde stadshus
11 Oktober,         Heldag
8  november        KS-salen, Skövde stadshus
6 december         KS-salen, Skövde stadshus