Styrelsens mötestider 2018

Styrelsen sammanträder vanligtvis fredagar kl 08.30-12.00

Mötestider  2018

14 september      KS-salen, Skövde stadshus
12 oktober           Heldag tillsammans med kommunchefer
8 november         Obs Torsdag, GSP Skövde (Spegeln)
7 december         KS-salen, Skövde stadshus