Direktionens mötestider 2023

Direktionen sammanträder vanligtvis fredagar kl 08.30-16:00.

 Mötestider 2024

  • 26 januari
  • 23 februari
  • 22 mars, heldag tillsammans med kommundirektörer
  • 19 april + Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg  
  • 17 maj  + Direktionen för delregionala utvecklingsmedel
  • 14 juni 
  • 13 september
  • 11 oktober, heldag tillsammans med kommundirektörer
  • 8 november  + Direktionen för delregionala utvecklingsmedel
  • 6 december + Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg