Ung man vid en fontän

13 december - Länsdialog: Ny socialtjänstlag

Välfärdsutveckling Skaraborg samt SKR och Socialstyrelsen bjuder in till länsdialog om den nya Socialtjänstlagen den 13 december. Boka dagen redan nu!

Syftet med länsdialogen är att stärka förutsättningar för att uppnå en långsiktigt hållbar socialtjänst genom att skapa en övergripande bild av verksamheternas behov och nuläge. Läges- och behovsanalyserna ska tillsammans med länsdialogen bidra till samsyn om nuläge och behov, insikter inför arbetet framåt och utveckling, lärande och samverkan.

Länsdialogen syftar därför till att lära, ta stöd av varandra, dela erfarenheter och utveckla samverkan.

Målgrupp: Kommundirektörer, Socialchefer, Skolchefer och Samhällsbyggnadschefer samt ex. verksamhetsutvecklare, omställningsledare eller motsvarande inom socialförvaltningen. När anmälan öppnar kommer målgrupperna, och antalet som bjuds in per kommun, att specificeras.

När? 13 december, kl. 9-16
Var? Skövde Science Park, lokal Insikten

Program & anmälan: Den här sidan kommer att uppdateras med program och länk till anmälan till hösten.

Arrangör: Välfärdsutveckling Skaraborg i egenskap av regional samverkans- och stödstruktur (RSS)

Delar av dagen kommer att spelas in och möjlighet kommer att finnas att ta del av presentationerna digitalt.