På bilden: Anna Ohlin Ek och Andrea Johansson Destination Läckö-Kinnekulle, Filip Larsson och Sara Runsten Vedens Lustgård, Kristofer Svensson Skaraborgs kommunalförbund, Veronica Tigerberg Lilla Björkö och sittande Katarina Blad Next Skövde

Årets hållbarhetskliv

Årets hållbarhetskliv i Skaraborg tilldelas Vedens Lustgård och den ”Skaraborgska Evenemangstratten”. Vid en pressträff den 4 juni 2024 offentliggjordes de två vinnarna i Årets hållbarhetskliv i Skaraborg.

I kategorin besöksnäringsverksamhet utsågs Vedens Lustgård till pristagare och som kommunalt initiativ prisades metoden Evenemangstratten som tagits fram av Lidköpings och Skövde kommuner, genom samverkan mellan sina bolag Destination Läckö-Kinnekulle och Next Skövde.

Årets Hållbarhetskliv är en årlig utmärkelse inom besöksnäringen i Västsverige, som är instiftat av Turistrådet Västsverige. En besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ riktat mot besöksnäringen belönas för sina insatser inom hållbar besöksnäring.

– När vi startade ville vi ta över världen och nu har vi insett att det är vår plats, här på Vedens lustgård, som är världens mittpunkt och utifrån det utvecklar vi vår verksamhet och därför känns det otroligt roligt att få den här utmärkelsen just nu säger Filip Larsson och Sara Runsten, som överraskades av en delegation bestående av Marie Wennerholm, turiststrateg i Skara som nominerat Vedens Lustgård till utmärkelsen och Skaraborgsjuryn med Anna Ohlin Ek Destination Läckö-Kinnekulle, Kristofer Svensson, Skaraborgs kommunalförbund och Veronica Tigerberg, förra årets vinnare på Lilla Björkö, som utsett årets pristagare bland många nomineringar.

- Det har kommit in många goda initiativ från Skaraborgs kommuner, men juryn var helt enig i att utse Vedens lustgård och Evenemangstratten till Skaraborgs vinnare, säger Kristofer Svensson, förbundsdirektör på Skaraborgs kommunalförbund.

- Detta har vi gjort tillsammans, säger Andrea Johansson evenemangsansvarig på Destination Läckö-Kinnekulle som tillsammans med Katarina Blad på Next Skövde tog emot priset. Vi började 2019 med Melodifestivalen i Lidköping som pilot att ta oss an utmaningen med hur vi ska kunna värdera evenemang på ett objektivt sätt och har tillsammans med kollegor i Skaraborg och Göteborgs universitet arbetat fram den här värderingsmodellen. Som nu under senaste året utvecklats vidare i ett samverkansnätverk med 25 destinationer runt om i Sverige, från Kristianstad i söder till Stockholms Stadskontor och Umeå i norr, och allt började med den ”Skaraborgska evenemangstratten”, säger Andrea Johansson.

Motiveringar:

Vedens lustgård

Vedens Lustgård tilldelas Årets Hållbarhetskliv i Skaraborg för sin dedikation till hållbarhet och lokalsamhället. Med en passion för att sprida matglädje hyllar Vedens Lustgård lokala bönder och råvaruproducenter, skapar goda relationer med grannar och arbetar med hållbara råvaror och minskat matsvinn. Ett engagemang för återbruk och lokal produktion, samt ständig utveckling mot nya målgrupper och säsonger har skapat en robust verksamhet med flera ben att stå på. Vedens Lustgård är en inspiration för andra och en självklar mötesplats för både boende och besökare.

Evenemangstratten- Lidköpings och Skövde kommuner, genom Destination Läckö-Kinnekulle & Next Skövde

Lidköpings och Skövde kommun tilldelas Årets Hållbarhetskliv i Skaraborg för sitt innovativa och omfattande arbete med att skapa en modell som på ett hållbart sätt bedömer och utvecklar evenemang. En värderingsmodell och arbetsmetod för att stärka besöksnäringen och bidra till samhällsutvecklingen har tagits fram. Modellen möjliggör strategiska beslut för att värva framtida evenemang som lockar besökare när och där det inte är fullt och bidrar till en robust besöksnäring som gynnar både boende och besökare.

Det är lokal jury utser pristagare i fyra delområden i Västra Götaland. Juryn i Skaraborg har bestått av: Anna Ohlin Ek, samverkansplattformen Visit Skaraborg och vd Destination Läckö-Kinnekulle, Kristofer Svensson, förbundsdirektör Skaraborgs kommunalförbund samt förra årets pristagare Veronica Tigerberg, Lilla Björkö.

Vinnarna i de fyra delområdena tävlar nu vidare om att utses till Årets hållbarhetskliv i Västra Götaland. De bedöms av en huvudjury och vinnaren presenteras i november i samband med Stora Turistrådsdagen i Göteborg.

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar med gemensam kraft för att vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle. Bedömningskriterierna innebär att de nominerade skall drivas på ett hållbart och innovativt sätt i linje med Hållbarhetsklivets grundläggande principer och vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.

De fyra principerna är;

  • Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
  • Bra för både boende och besökare
  • Fler besökare när och där det inte är fullt
  • Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter