Ritningar och modeller av hus

Bostadsförsörjningsanalys

Skaraborg ska växa till 300 000 invånare. Detta gör att fler bostäder behövs. Nu är en bostadsförsörjningsanalys, som beskriver hur Skaraborg kan agera framåt, färdig.

På uppdrag av kommunerna beställde Skaraborgs kommunalförbund en bostadsförsörjningsanalys som ett första steg i ett gemensamt arbete kring bostadsförsörjning i hela Skaraborg.

Analysen visar var vi står just nu och vad vi har framför oss. Den pekar också på utmaningar och möjliga vägar framåt. Bostäder är en nyckelfaktor för att nå målet att bli 30 000 fler invånare i Skaraborg.

Analysen är en början

Att ta fram analysen är det första steget i arbetet. Frågor att arbeta vidare utifrån analysen är bland annat att ta reda på mer om vilka målgrupperna är, hur flyttkedjor skapas, hur bostadsbyggandet ska komma igång när det ekonomiska läget ser ut som det gör samt hur man säkerställer att nuvarande invånare tas om han på bästa sätt i processen.

Målet är mycket större än fler lägenheter och villor. Hus ger inte automatiskt fler invånare, utan det är hela livet som ska fungera. I Skaraborg finns det mesta på nära avstånd och vi jobbar tillsammans för att utveckla och ställa om samhället på ett hållbart sätt.

Om analysen

Bostadsförsörjningsanalysen är gjord av WSP och bostadsanalytiker Linda Lövgren har varit uppdragsledare.