Framtidens Skaraborg skapar vi tillsammans!

Vad finns det för tankar bland aktörer i Skaraborg om delregionens framtid? Vilka är våra styrkor och vilka behov finns för att ställa om Skaraborg till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Tag dig tiden att titta på denna 3.32 minuters film.

Delregionala utvecklingsstrategi för Skaraborg ska leda oss i det regionala utvecklingsarbetet fram till 2030. Syftet med strategin är att skapa genomförandekraft genom samverkan kring de utmaningar som identifieras. Utvecklingsstrategin beskriver hur Skaraborg ska arbeta strategiskt på ett långsiktigt och målinriktat sätt.

Utvecklingsstrategin är ett vägledande styrdokument som ska bidra till att utveckling genomförs i samverkan med näringslivet och dess organisationer, Skaraborgs 15 kommuner och Skaraborgs Kommunalförbund, akademi, det civila samhället, Västra Götalandsregionen samt andra berörda myndigheter/organisationer. Vi har alla olika ansvar, resurser och kunskaper. Utvecklingsstrategin är plattformen för vår samverkan och för ett kraftfullt genomförande.

Här kan du se filmen på helskärm.