Johan Lindell och Veronika Palmborg i dialog

Kompetensnavet – motor, mäklare och mötesplats för framtidens kompetensbehov

Genom att vara motor, mäklare och mötesplats ska Kompetensnavet stödja, främja och stärka omställningen av kompetens inom arbetslivet i Skaraborg. Projektet, som finansieras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund, kan efter ett halvårs operativt arbete redan börja räkna framgångar.

Skaraborg står inför omfattande och betydelsefulla förändringar på arbetsmarknaden. Nyetableringar, expansioner i befintliga verksamheter samt omställningar i arbetslivet kommer att ha mycket stor påverkan på arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen i Skaraborg de kommande åren. Kompetensnavet ska stötta omställningen i arbetslivet genom att säkerställa att det finns möjligheter för livslångt lärande och kompetensutveckling.

Under det halvår som projektet varit operativt har arbetssätt utformats och behovsunderlag samlas nu in från företag i Skaraborg, samtidigt som det förs dialoger med utbildningsanordnare.

- Utbildningsanordnare vill skapa utbildningar som efterfrågas i arbetslivet, men för att få till det måste de veta vad det är som efterfrågas från företagen. Problemet är att man som företagare i många fall har svårt att ”översätta” den kompetens man behöver till skolvärldens språk. Vi som jobbar i Kompetensnavet kan företag och vi kan skola. Därför kan vi vara en mötesplats där näringsliv och skola kan få stöd att hitta rätt väg framåt, förklarar projektledare Johan Lindell.

En ny utbildning håller på att ta form

Ett av de behov som tidigt kom upp är behovet av fler busschaufförer. Nobina, som sköter kollektivtrafiken i Skaraborg på uppdrag av Västtrafik, räknar med att behöva anställa mellan 60 och 80 chaufförer årligen framöver. Till det tillkommer övriga bussbolag i Skaraborgs behov.

- Utan busschaufförer stannar kollektivtrafiken, så det är jätteviktigt att vi hittar en lösning på detta. Vi har fört dialoger med Nobina sedan i vintras och har nu hittat en modell för utbildning som vi tror mycket på. Det är en hel del som ska falla på plats men vi har goda förhoppningar om att detta ska lyckas, berättar processledare Thomas Roos.

I arbetet för att få fler utbildade bussförare har Kompetensnavet agerat motor och mäklare. Genom att föra samman ett företag, Nobina, med utbildningsanordnare inom Yrkesutbildning Skaraborg, är förhoppningen att företagets kompetensbehov, tillika ett kritiskt kompetensbehov för hela Skaraborg, ska kunna lösas.

Vill ha kontakt med fler företag

Medarbetare inom navet på kommunalförbundet och IDC har under våren haft dialoger med företag i Skaraborg om det kompetensbehov som finns. Detta arbete fortsätter i höst. Behoven kommer att ligga till grund för Kompetensnavets fortsatta arbete och därför vill Kompetensnavet komma i kontakt med fler företag som ser utmaningar att hitta rätt kompetens framåt.

- Företag som tar kontakt med oss får med sina behov i det gemensamma underlaget. Kompetensnavet kommer att arbeta med dessa behov och därför finns det goda möjligheter för företag att vara med och påverka utbildningsutbudet framöver – bara genom att prata med oss inom Kompetensnavet. Vårt syfte är att göra det lättare för företag att hitta den kompetens de behöver genom att se till så att utbildningar som erbjuds i Skaraborg matchar behovet som finns i arbetslivet – använd oss! avslutar projektledare Johan Lindell.

I Kompetensnavet film summeras halvåret som varit, arbetet med Nobina presenteras och uppmaningen om varför du som företag bör ta kontakt med Kompetensnavet för att få med dina kompetensbehov i den Skaraborgsgemensamma analysen understryks.