Så lyfter Västsverige svensk omställning och konkurrenskraft

För att klara klimatmål och internationell konkurrens krävs stora investeringar i industri, infrastruktur och elförsörjning.

Nationella satsningar krävs men resurser och utredningskapacitet är begränsade. Behövs tydligare prioriteringar utifrån var de gör mest nytta i hela landet?

Nu har ett stort antal aktörer gått ihop och samlat sina erfarenheter och kunskap i den gemensamma rapporten Så lyfter Västsverige svensk omställning och konkurrenskraft som lanseras i samband med seminariet i Almedalen.

Sverige behöver satsa på en kraftfull omställning av industri och transporter för att behålla internationell konkurrenskraft. Att satsa på Västsverige är att säkerställa den hållbara industriella omställningen för hela landet. Västsverige står i centrum för en av de största omställningarna i svensk historia med bland annat hållbar mobilitet och grön industriutveckling i framkant.

Läs hela rapporten här.