Utbildningen SIP-processen är nu lanserad

Nu finns webbaserad grundutbildning om SIP-processen. Utbildningen finns tillgänglig för alla kommun- och regionanställda och finns att hitta i Västra Götalands Lärportal.

SIP (samordnad individuell plan) är till för den som behöver stöd och hjälp från flera håll samtidigt och där hjälpen behöver samordnas.

Utifrån den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa har Vårdsamverkan Skaraborg beslutat om en delregional aktivitetsplan. Under året har en del av detta arbete fokuserat på att ta fram en webbaserad grundutbildning om SIP-processen som nu erbjuds.