Människor uppstälda för ett foto

Kompetensrådsmötet 5 juni

Den 5 juni möttes Skaraborgs Kompetensråd med aktuella punkter på agendan kring Skaraborgs kompetensförsörjning.

”I kompetensrådet skapar vi oss en gemensam helhetsbild över kompetensförsörjningsutmaningen, men också över de insatser som görs av olika organisationer. Vi får flera parters perspektiv och också bra förutsättningar att, utifrån de kompetenser som finns i rådet, komma med kloka riktningar och råd.”, säger Ramona Nilsson, ordförande i Kompetensrådet och sektorchef i Skövde kommun. 

På mötet var det en presentation av Kompetensnavets Delrapport 2: Kompetensförsörjning i Skaraborgs tillverkande industriföretag som visar att det råder fortsatt brist på kompetens för industriföretagen i Skaraborg. Under de kommande åren räknar Skaraborgs industriföretag dessutom med att öka mängden medarbetare med 16-20 %. Rapporten bygger på intervjuer med 51 företag från alla Skaraborgs kommuner.

Denna bild bekräftas också i Svenskt Näringslivs senaste Rekryteringsenkät som presenterades under mötet. Den visar att kompetensbristen hos företagen fortfarande är påtaglig. Bland de främsta orsakerna nämns bristen på personer med rätt utbildning och rätt yrkeserfarenhet. Mycket av efterfrågan på kompetens är kopplad till klimatomställningen och till den tekniska och digitala utvecklingen.Enkäten visar att så mycket som vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas helt.

”Skaraborgs Kompetensråd tillsammans med den nya utförarfunktion Kompetensnavet spelar här en viktig roll i att skapa bättre matchning mellan utbildningsutbud och efterfrågad kompetens. När företag inte hittar rätt medarbetare leder det till sämre lönsamhet och utebliven tillväxt”, säger Christina Riksén, näringspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Det var också en uppdatering av Joacim Waara från analysavdelningen vid Västra Götalandsregionen kring arbetsmarknadsläget, befolkningsutveckling, arbetslöshet och sysselsättning.

I Kompetensrådet ingår representanter från privat och offentlig sektor, Västra Götalandsregionen, Utbildning, Arbetsmarknadens parter samt Omställningsaktörer. Läs mer om kompetenstådet uppdrag via denna länk.