Personer håller i papper med målade kugghjul

Kompetensnavet

Genom att vara motor, mäklare och mötesplats ska Kompetensnav Skaraborg stödja, främja och stärka omställningen av kompetens inom arbetslivet i Skaraborg.

Skaraborg står inför omfattande och betydelsefulla förändringar på arbetsmarknaden. Nyetableringar, expansioner i befintliga verksamheter samt omställningar i arbetslivet kommer att ha mycket stor påverkan på arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen i Skaraborg de kommande åren.

Kompetensnavet ska stötta omställningen i arbetslivet genom att säkerställa att det finns möjligheter för livslångt lärande och kompetensutveckling, med särskilt fokus på dem som arbetar inom tillverkande industri.

Fordonsindustrin i Sverige och globalt står inför radikala omställningar både beträffande teknik och affärsmodeller. För att lyckas med omställningen behövs stödstrukturer i samhället. I Skaraborg berörs cirka 12 000 arbetstillfällen av omställningen i fordonsindustrin. Därför är det naturligt att kompetensnavet i det inledande skedet fokuserar särskilt på branschen.

Tidsperiod

2022-04-01 till 2025-03-31.

Målgrupp

Arbetsgivare och organisationer som kan hjälpa till i omställningen är viktigt målgrupper för projektet. I förlängningen kommer projektet att avbeta för att fler personer kommer i och utvecklas inom arbeten i Skaraborg.

Aktiviteter

Kompetensnavets första uppdrag är att, tillsammans med representanter från branschen, göra behovsinventeringar och ta fram åtgärdsprogram.

Finansiering och organisering

Projektet finansieras till 90 % av Västra Götalandsregionen och 10 % delregionala utvecklingsmedel (DRUM). Målsättningen är en permanent verksamhet efter projektets avslut.

Kompetensnavet är en del i Skaraborgs kommunalförbunds arbete med regional utveckling. Kompetensnavet samverkar med bland andra kompetensforum (Skaraborgs övergripande funktion för strategisk samverkan kring kompetensförsörjning), Business Region Skaraborg, branschråd, IDC, Högskolan i Skövde, Arbetsförmedlingen samt övriga delregioner i Västra Götaland.

Relaterade projekt

Kompetensnavet bygger på behov som lyftes fram i projektet Samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg.

Logotyp Västra Götalandsregionen