VästKom

VästKom är en sammanslutning av de fyra kommunalförbunden i Västra Götalands län (medlemmarna) och ska på regional nivå företräda och samordna intressen inom kommunal hälso- och sjukvård inklusive dess digitalisering, med ett tydligt 49-perspektiv.

Uppdraget innefattar även samordning av intressen inom hjälpmedelsförsörjning. VästKom hanterar frågor som inte kan hanteras lika bra eller bättre hos kommunalförbunden eller kommunerna.

VästKom är kommunalförbundens länsgemensamma samverkansaktör som företräder och biträder i samverkansfrågor och förhandlingar, med fokus på kommunal hälso- och sjukvård inklusive dess digitalisering, med ett tydligt 49-perspektiv.

VästKom företräder arbetar på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland:

  • Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
  • Fyrbodals Kommunalförbund
  • Göteborgsregionens Kommunalförbund
  • Skaraborgs Kommunalförbund

 

Logotyp Västkom