Regionala Samverkans- och Stödstrukturer

​Stödstrukturerna syftar till att skapa förbättrade förutsättningar för att bedriva verksamhetsrelevant utvecklingsarbete inom samtliga verksamhetsområden inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård.

Den regionala stödstrukturen rymmer även frågor där skolan är en given aktör, främst i regionala rutiner och överenskommelser.

SKR har under flera år stöttat uppbyggnaden av regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och de regionala stödstrukturerna är utformade utifrån förutsättningarna i respektive län.