NUSO – en unik nationell studie om socialtjänstens omställning

SKR och Karlstad universitet/FoU Välfärd Värmland har startat projektet Nationell uppföljning av socialtjänstens omställning, NUSO. Syftet är att tillsammans med kommunerna ta fram kunskap om omställningens resultat och effekter – att få en gemensam bild av nuläget och se om vi är på rätt väg.

NUSO är en nationell studie baserad på individbaserad systematisk uppföljning och kunskap om det lokala förebyggande arbetet. Under 2024 är inriktningen barn, unga och familjer. Framöver är ambitionen är att bredda studien till fler områden i socialtjänsten.

I Skaraborg har alla 15 kommuner valt att delta i undersökningen gällande barn och unga området.