Personer vid en tavla med post-it lappar

Vårdsamverkan Skaraborg

Vårdsamverkan Skaraborg är en arena för samverkan mellan region och kommun i frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola. Tillsammans verkar vi för att den enskilde ska uppleva en god hälsa och en sammanhållen vård och omsorg när hen är i behov av insatser från båda huvudmännen. För att lyckas med detta krävs ett gemensamt ansvar och strukturella förutsättningar.

Vårdsamverkansarenan ska möta upp den länsgemensamma ledningsstrukturen för att säkerställa en jämlik vård och omsorg i hela länet och vara ett stöd för stärkt samverkan på lokal nivå. Arbetet i Vårdsamverkan är ett ständigt pågående arbete som utvecklas genom goda relationer, tillit och förtroende mellan olika parter och verksamheter hos de två huvudmännen. Vi tar ansvar för en aktiv dialog och bidrar med vår kompetens för att stärka förutsättningarna till samverkan.