Texten yrkesresan och en illustrativ symbol av en väg i ett samhälle

Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Idag har nästan 95 % av alla kommuner valt att ansluta sig till Yrkesresan.

Fem yrkesresor ska tas fram under avtalsperioden 2021-2028 inom de verksamhetsområden som har prioriterats av kommunerna.

  • Barn och unga, myndighetsutövning
  • Funktionshinder, utförarverksamheter
  • Missbruk och beroende, myndighetsutövning
  • Äldreomsorg, utförarverksamheter
  • Funktionshinder, myndighetsutövning

 

Barn och unga myndighetsutövning samt Funktionshinder utförarverksamheter har startat upp, de andra är under uppbyggnad.

De regionala samverkans och stödstrukturerna (RSS) ansvarar för det regionala genomförandet och håller kontakten med kommunerna i sitt län.

Område barn och unga har nyttjat Yrkesresan som koncept i cirka fyra år och Göteborgsregionen håller samman arbetet.