Nätverk Välfärdsutveckling

Det finns ett flertal nätverk bestående av tjänstemän inom socialtjänst och vård- och omsorg.

Nätverken träffas kontinuerligt för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och dialog om gemensamma satsningar som kan bidra till en socialt hållbar utveckling inom Skaraborg.

Att medverka i ett nätverk är ett förtroendeuppdrag där medverkande representerar sin kommun och sitt verksamhetsområde med stora möjligheter att påverka utvecklingen. Nätverken har under årens lopp visat sig framgångsrika just genom att så många kommuner verkar i samma riktning. Mer information om de olika nätverken återfinns i vänster marginal.