Fokusområden

Socialcheferna har tagit beslut om att fokusera mot några få områden som är relevanta för Skaraborgs femton kommuner. För varje fokusområde har en ansvarig socialchef utsetts och varje fokusområde har en arbetsgrupp med utsedda socialchefer. Målsättningen är genom detta arbetssätt nå en tydlig utveckling för hela Skaraborg inom dessa områden: 

  • Stärka kompetens- och personalförsörjning
  • Nära Vård
  • Samverkan kring avtal- kostnad och driftsfrågor
  • Digitalisering