IMprovelogga

IMprove

2018-12-01 till 2022-11-30. IMprove var ett ESF-finansierat projekt med SKR som projektägare. Syftet var att öka genomströmningen inom introduktionsprogrammen, särskilt språkintroduktion.

Målgruppen var unga som anlänt till Sverige vid 13 års ålder eller senare. De fyra regioner som deltog i projektet var Skaraborg, Värmland, Södermanland och Skåne.

I Skaraborg drevs projektet av Skaraborgs Kommunalförbund och projektverkstäder har funnits hos följande kommuner:  

 

Läs mer om projektet på www.utbildningskaraborg.se