Bäck i höstlandskap

Rurban Studio

2020-10-01 till 2021-06-30. Rurban Studio är ett kulturprojekt som har haft avsikten att utforska nya arbetssätt för hur kommuner kan arbeta tvärsektoriellt med gestaltning av offentliga livsmiljöer på landsbygder och i mindre kommuner.

Frågor om gestaltning och konst i och av offentliga miljöer tenderar att ha ett urbant perspektiv medan Skaraborg, likt många andra svenska regioner och del-regioner, består till stor del ett hybridlandskap av städer, tätorter och landsbygder. Dessa sammanhang har andra fysiska, sociala och organisatoriska förutsättningar för att hantera frågan om gestaltning och konst. Begreppet rurban är ett sätt att rama in dessa hybridlandskap av stad och land som använts som utgångpunkt för projektet.

Under vår 2021 har fyra platsprojekt i Karlsborg, Grästorp, Hjo och Essunga kommun där konstnärlig kompetens bjöds in att arbeta tillsammans med kommunerna rörande gestaltning av och i offentliga miljöer. Syftet med projektet var att ge utrymme för kommuner att testa nya arbetssätt och dra lärdomar från de genomförda processerna.

Länk tilll slutseminariet med presentationer av platsprojekten och panelsamtal från våren 2021: